anaerkil sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?


anaerkil kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : ataerkil

<< amir analiz >>

android-uygulamamiz-yayinlandi


sanalsözlük'te ataerkil kelimesiyle ilgili ne demişler ?

bu kelimeyle ilgili sanalsözlük'te yaklaşık 3 sayfa içerik bulunmaktadır.

 1. kadın hakimiyetine dayanan.
 2. anne egemenliği olan,annenin egemen olduğu.
 3. varlığı ataerkillik kadar tehlikeli olan sistem.
 4. sizin adınıza, anneler, bir taht gibi sınırsızlıkta, sonrasız yalnızlıklarda, ama hep paylaştığınız. yaşamın görüntüleridir başınızı çevreleyen, kıpırtılı, ama cansız. ne vardıysa bir zamanlar, tüm görkemiyle oradadır, kıpırdanır; sonrasızlık için. goethe
 5. soyun ana'ya dayandığı, kadın egemenliğine dayalı toplum. ibraniler'de görülür.
 6. ana bağının önem kazandığı aile ve toplum düzeni; kadınlara üstünlük tanır; burada toplumu kadınlar yönetir, dini yönetici olurlar ve evin sahibidirler; tüm akrabalık ilişkileri kadından geçer, dayı önemli bir rol oynar ve kız kardeşinin çocuklarıyla ilgilenir, onları eğitir; koca hep kendi ailesiyle birlikte yaşar ve karısı ile ancak kısa sürelerle birlikte olur; isim ve ünvanlar, ananın babasından torunlara geçer; insanlar, binlerce yıl anaerkil toplum düzenine göre yaşamışlar, daha sonra ataerkil düzene geçmişlerdir. (bkz: matriarkal)
 7. kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal i$ bölümüdür.
 8. karar verme ve yönetme gücünde kadınların egemenliği.
 9. ana soylu demek daha doğrudur. kavram kargaşasına gerek yok efenim.
 10. ailede söz sahibi olan kadın lider. kocasını iki kelimeyle sus pus diyip oturtan kişi.
 11. soyun anneden devam ettiği, kadının egemen olduğu toplumsal düzendir. yahudiler de, hindistan da ve eski çağlarda amazonlar da anaerkil düzene rastlanır.
 12. sosyoloji dersinde toplumların evrimi başlığında sık sık karşılaşılan terim.
 13. modern "batı" toplumunda babaerkillik ile birlikte artık kaybolmuş, onunla karışarak bambaşka bir yapı almış, paraçalanmış ve dönüştürülmüştür. büyük ölçüde içi boş bir "cinsel özgürlük" anlayışına indirgenmiş, kadınların topluma katılması projeleri gibi toplumsal olandan oldukça kopuk "süreli anlayış dalgalarına" indirgenmiştir. oysa ki anaerkillik temel olarak toplumsal ve ondan önce bireysel bir davranışlar bütünü, bir karakter yapısıdır. froyd'un odipal kompleks açıklaması anaerkillik ve ataerkilliğin açıklanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. anaerkil toplumlar, babaerkil toplumların aksine, yaratıcılığı ve eşitliği temel alırlar, "erkek" figürü "yenilmesi" gereken bir düşman olarak değil, bir vücudun uzuvu gibi gerekli bir parça olarak alınır bunun nedeni anaerkil toplumlarda iktidar hırsının merkezde olmamasıdır. anaerkil yapı tarih boyunca babaerkille bir iktidar mücadelesine girse de bu mücadelenin "kararı" babaerkil düzenin zorlayıcılığında alınmıştır. zira babaerkil düzen kendi iktidarını sağlamlaştırmak isterken, kendisine düşman olarak gördüğü "kadın" figürünü baskılamak ister. bunun temel nedenlerinden biri "homofobi"dir. anaerkil erkeklerde homofobi görülmez çünkü çocukluğun arzu nesnesi "anne"dir. doğal olarak eşcinsellik onlar için kabul edilebilir, normal bir cinsel eğilimdir çünkü bunu bastırma ihtiyacı hissetmemişlerdir. ancak babaerkil bir erkek arzu nesnesi olarak babayı koyduğundan ve bu arzulanımın anne ile babasının ilişkisiyle çelişmesi dolayısıyla bir bakıma "bunalımlı" bir ikileme düşer. bunun sonucunda "homofobi" ile baş başa kalır.
 14. herkesin susup terliklerin konuştuğu bir toplum kabulü
 15. son zamanlarda sıkça karşılaşılan bir olgu. kadınların höyyyt dediği aile sistemi.
 16. kadın egemenliği. ailede de kadının hakim olması.
 17. Ailedeki otoritenin ve siyasal örgütlenme içinde gücün kadına ait olduğu toplumsal yaşam biçimi. 19. yy.’da bazı tarihçiler ve antropologlar tarafından ortaya atılan bu görüşe göre, anaerkillik, erkeğin üstün olduğu toplumsal örgütlenme biçiminden önce gelmekteydi. Anaerkil sistemde kadınlar, aileye ait olan malların mülkiyetine sahiptirler, yüksek dinsel görevler kadınlara aittir. Evlilik içinde karı ve koca, kadının ailesinin evinde yaşarlar. Siyasal iktidar kadın soyundan gelir, ancak bunu erkekler kullanır. Akrabalık ilişkileri de kadınlara dayanır. Örneğin kadının erkek kardeşi yani dayı, kız kardeşinin çocuklarının yetiştirilmesinde söz sahibidir. Kocanın, kendi ailesinin yanında yaşadığı ve karısını zaman zaman ziyaret ettiği durumlar da söz konusudur. Ailede adlar ve sanlar kadının babasından çocuklarına geçer. Aile içinde en yaşlı kadın, evde çok önemli bir rol oynar ve evdeki diğer kadınları yönetir. Anaerkil toplumlardaki en önemli özelliklerden biri de kadınların konuştuğu dilin, erkeklerinkinden farklı olmasıdır. Kaynak: http://www.yeniansikloped...m/anaerkil/#ixzz2OPmOeRrW
 18. Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) karar verme ve yönetme gücünde kadın egemenliği vardır. Ayrıca bu egemenlik kız evlat üzerinden devredilir. http://www.dersteknik.com...ji-terimleri-sozlugu.html
 19. doğal iş bölümü içinde kadına düşen bitki toplama ve evle ilgili işler topluluğun geçiminde daha garantiliydi. oysa erkekler tarafından yürütülen avlanma işleri rastlantıya bağlıydı, düzenli beslenmeyi garanti altına alamıyordu. bu da, kadının 'ekonomik yaşamda' etkin rol oynamasını ve klanın yönetimini üzerine almasını doğurdu. kadın klanın atası sayılıyordu ve işte bu yüzdendir ki, bu toplumsal örgütlenmeye ana erkil düzen denir.
 20. kadınların çok saygın bir yere sahip olduğu toplum sistemi. en iyi örneği islamiyet öncesi türkler'dir.
 21. http://www.sozcu.com.tr/h...cok-farkli/?_szc_galeri=1
 22. Yaşamadan ölmüş amına koduklarım tiplere baksana eşgal anasını sikeyim. Ya ne çok meraklılar kadınlar bu şeylere? Baş olma kuyruk ol, darbe geldi mi başa gelir. Unutma bırakın bu şan şöhret enaniyeti, az yerinizi bilin ki daha değerli olun.

senin anaerkil kelimesiyle ilgili yorumun ne ?

Sitemap